Misijný sekretariát – pallotíni sprostredkováva odslúženie individuálnych a gregoriánskych svätých omší na misiách. Milodar spojený s úmyslom svätých omší pre miestnych kňazova misionárov je často jediným zdrojom obživy. Úmysly svätých omší môžete posielať e-mailom na adresu: omse@pallotini.sk alebo vyplnením formulára na stránke:

https://omse.pallotini.info/

Panna Mária sa tu uctieva ako „Kráľovná pokoja“.