Medžugorie

MIESTO, KDE SA "NEBO DOTÝKA ZEME"

SVäTé OMšE V MEDžUGORí - formulár

Každý štvrtok sú v Medžugorí v komunite kňazov pallotínov slúžene sväté omše na úmysly dobrodincov.

Do týchto svätých omší budú zahrnuté aj Vaše
konkrétne úmysly, ktoré nám zašlete.

FormulÁr - ÚMYSLY - omše

"Som nie len Kráľovnou neba, ale aj Matkou milosrdenstva a tvojou matkou." (Denníček 330)

DUCHOVNÝ RAST

V každom človeku je nejaká zvedavosť a často to začína práve tým. Existujú ľudia, ktorí idú na dovolenku do Dalmácie, tam sa najskôr okúpu, poopaľujú a potom si povedia, že pôjdu do Medžugoria, pretože je to blízko. A tu objavia niečo, čo nečakali.
 
Najprimeranejším pohľadom na Medžugorie je jeho vnímanie ako duchovného fenoménu, ktorý sa stále vyvíja. A vo vzťahu k iným pútnickým miestam, ako ich poznáme, sa tu kladie obrovský dôraz na hlbokú formáciu a na sviatosť zmierenia.
 
 Aby ste pochopili podstatu Medžugoria, musíte tu zostať dlhšie. Človek musí postupne vstúpiť do tohto svätého času. Boh berie do úvahy našu biologickú povahu, ktorá si vyžaduje čas.  

Dojímavé okamihy

Druhou vecou v Medžugorí je priestranstvo v tvare rovnoramenného trojuholníka: kostol a dva vrchy. Prvým je Križevac, vrch Ukrižovaného Ježiša, a vrch zjavení Panny Márie (Podbrdo). Na jeden vedie krížová cesta a na druhý ružencové chodníky. Celá táto topografia je prirodzeným pozadím tohto miesta. Existujú dojímavé okamihy, keď ľudia na kolenách po kameňoch stúpajú na vrch zjavení. Medžugorie znamená „Medzihorie“. To všetko treba prejsť a premodliť. 

Liturgia v kostole (v lete na promenáde) v Medžugorí je usporiadaná v týždennom cykle. Každý deň sa slávi svätá omša ráno, popoludní sa modlí ruženec. Večerný blok sa začína prednáškou alebo spoločnou modlitbou. O 18.00 je hlavná svätá omša, po ktorej nasleduje modlitba vďakyvzdania za uzdravenie. V utorok, vo štvrtok, v piatok a sobotu je adorácia pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Adorácia pred krížom je v piatok. Týmto spôsobom svätá omša a Kristus sú vždy v centre udalostí.  Veľký dojem vytvárajú večerné adorácie pred Oltárnou sviatosťou. Sú tam hudobné vsuvky a meditácie sú tlmočené do rôznych jazykov.